Guma Produkt
projekt logo, identyfikacja wizualna, materiały promocyjne/ 2011