Vobro
Projekt spójnej linii opakowań dla cukierków: Michaś, Trufla dekorowana,
Caramelli oraz Advocate wraz z ekspozytorem/ 2015